Kontakt

Název společnosti: WTtech.CZ s.r.o.
Sídlo společnosti: Lhotecká 214
  290 01 Sokoleč
Kancelář Jiřího náměstí 43/I
  290 01 Poděbrady
IČ: 285 37 335
DIČ: CZ28537335
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148790
webové stránky: www.wttech.cz
e-mail: wttech@wttech.cz
   
Společnost WTtech.CZ s.r.o. realizovala projekt tvorby nových webových stránek složený z aktualizace vizuální identity pro web, tvorby grafických podkladů pro webové stránky a základní SEO analýzy. Tento projekt byl podpořen z prostředků EU.
CS Financov no Evropskou uni¡_POS_POS.jpg NPO.png bar.ces.poz.jpg