Produkty

Společnost WTtech.CZ s.r.o. se zaměřuje na dodávku speciálních zkušebních a experimentálních zařízení, v současné době nabízíme následující řadu výrobků:

 • VWT-FFS (Vertical Wind Tunnel – Free Fall Simulator) – Aerodynamické tunely pro simulaci volného pádu.
 • LSWT (Low-Speed Wind Tunnel) – Nízkorychlostní aerodynamické tunely.
 • BLWT (Boundary Layer Wind Tunnel) – Aerodynamické tunely simulující atmosférickou mezní vrstvu.
 • Ventilátory – Ventilátory a pohonné systémy pro aerodynamické tunely.
 • Váhy – Zařízení pro měření účinků proudícího vzduchu na modely v aerodynamických tunelechrůzných typů a konstrukcí (externí, interní, dynamické), snímače sil.
 • Kalibrační přípravky – Zařízení pro kalibraci vícekomponentních vah (jak externích, tak i interních).
 • Manipulátory modelů – Zařízení pro ustavení a polohování modelu v měřicím prostoru aerodynamického tunelu.
 • Otočné stoly - Zařízení pro ustavení polohování modelu a vah v měřicím prostoru aerodynamického tunelu.
 • Traverzovací zařízení – Zařízení pro sondování zkušebního proudu vzduchu v měřicím aerodynamickém tunelu.
 • Příslušenství, modely – Příslušenství (např. sondy, přípravky) a modely pro měření v aerodynamických tunelech.
 • Speciální měřicí a zkušební zařízení – Zařízení pro kalibraci sond proudu vzduchu při nízkých rychlostech, generátory větru, ostatní zkušební zařízení.

Bližší informace o našich produktech jsou uvedeny v příslušných částech našeho webu.