Aerodynamické tratě

Aerodynamické tratě pro měření aerodynamických charakteristik ventilátorů

Zařízení pro měření aerodynamických charakteristik ventilátorů tvoří měřicí trať, ústrojí k regulaci průtoku a systém měření aerodynamických veličin. Trať vyhovuje normě ČSN ISO 12 30 61.

Měřené veličiny:

  • teplota, tlak a vlhkost vzdušniny, případně její chemické složení
  • hustota vzdušniny
  • objemový průtok vzdušniny
  • celkový tlak ventilátoru
  • příkon ventilátoru
  • účinnost ventilátoru