Pro interní váhy

Kalibrační přípravky pro interní váhy

Součástí kalibračního přípravku pro interní váhy je tuhý ocelový rám, na kterém je umístěno zařízení pro vyrovnávání kalibrované váhy z důvodů její deformace pod zatížením. Interní váha je připevněna na jedné straně na nosníku váhy, na druhý konec je připevněn tzv. kalibrační kříž. Na kříži jsou umístěny pánve, na které je pokládáno závaží vyvozující příslušné zatížení. Standardně nabízené kalibrační přípravky neumožňují vyvozovat zatížení pouze momentů, vždy je zatížení kombinováno se silou působící na váhu.

Nabízené modely:

 

Model Maximální zatížení Pozn.:
CR-050-5cMA 500 N Pro kalibraci 5-komponentních vah, ruční vyrovnávaní
CR-050-5cMO 500 N Pro kalibraci 5-komponentních vah, motorem ovládané
vyrovnávaní
CR-050-6cMA 500 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, ruční vyrovnávaní
CR-050-6cMO 500 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, motorem ovládané
vyrovnávaní
CR-050-6cAL 500 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, automatické vyrovnávaní
CR-300-6cMA 3 000 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, ruční vyrovnávaní
CR-300-6cMO 3 000 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, motorem ovládané
vyrovnávaní
CR-300-6cAL 3 000 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, automatické vyrovnávaní
CR-1000-6cMO 10 000 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, motorem ovládané
vyrovnávaní
CR-1000-6cAL 10 000 N Pro kalibraci 6-komponentních vah, automatické vyrovnávaní