Pro externí váhy

Kalibrační přípravky pro externí váhy

Tento typ zařízení se skládá z kalibračního kříže se středem v referenčním bodě váhy, nosného rámu a systému kladek a pánví, na které se umisťuje závaží. Nosný rám je demontovatelný a umožňuje kalibrovat váhu přímo v měřicím prostoru aerodynamického tunelu. Na rozdíl od přípravků pro interní váhy umožňuje simulovat samostatné zatížení váhy momenty.