Řídicí systémy a software

WTtech.CZ nabízí jak své standardní produkty v oblasti měření, řízení a vizualizace procesů, tak i zakázkový vývoj měřicího, řídicího softwaru měřicích zařízení. Programové vybavení pro zpracování a vizualizaci naměřených dat a automatické generování protokolů z měření dle specifických požadavků zákazníka jsou jednou z možností zakázkového vývoje.

Přístup společnosti Wttech.CZ k programovému vybavení:

  • cílem je optimální poměr užitných vlastností softwaru vzhledem k nákladům na jeho pořízení
  • software je téměř výhradně vyvinutý v programovém prostředí LabVIEW od firmy National Instruments, má přívětivé grafické rozhraní, je modulární a umožňuje integraci různých měřicích
  • počítačových karet a dalších přístrojů do řetězce
  • dílčí části jsou speciální vyvinuté v programovacích jazycích C++ a Fortran
  • veškeré programové vybavení je dodáváno s podrobnou technickou dokumentací
  • v případě požadavků, je poskytnut zdrojový kód programů
  • WTtech.CZ nabízí bohaté zkušenosti s komunikací jednotlivých přístrojů přes veškeré standardní rozhraní (RS232, RS485, GPIB, Ethernet, ModBUS, ProfiBUS)
  • software vyvinutý WTtech.CZ umožňuje synchronizaci různých měřicích řetězců (např. data načítanými z měřicích přístrojů různou frekvencí)
  • software umožňuje komunikaci a synchronizaci dat mezi několika měřicími počítači spojenými v intranetové síti, popř. přes internet
  • WTtech.CZ vyvíjí i programy pro automatické rozpoznávání obrazu

   
Mimo speciálních zakázkových programů vyvinula společnost WTtech.CZ řadu programů standardně nabízených pro použití v rámci nabízených produktů

LSWTdes (Low - Speed Wind Tunnel design software) - program pro výpočet vlastností aerodynamickýchtunelů a zkušebních tratí, výpočet celkových ztrát proudovodu a potřebného charakteristik a výkonů ventilátorů

WTCS (Wind Tunnel Control System) - program pro základní řízení a ovládání aerodynamických tunelů aměření parametrů vzdušného proudu

WTDAQS (Wind Tunnel Data Acqusition System) - program pro načítání dat z měřicích přístrojů a jejich synchronizaci

WTDPS (Wind Tunnel Data Postprocessing System) - program pro postprocessing, korekci a analýzu naměřených dat

BCS (Balance Calibration Software) - program pro ovládání kalibračních přípravků a sběr naměřených datBMCS (Balance Matrix Calculation Software) - program pro výpočet kalibračních koeficientů a matic aerodynamických vah

TSCS (Traverse System Control Software) - program pro řízení a ovládání manipulátorů modelů atraverzovacích zařízení včetně načítaní dat ze senzorů a přístrojů, vizualizace, statistické zpracování a generování map naměřených hodnot.