Kalibrátory rychlostních sond

Zařízení pro kalibraci rychlostních sond (pitot-statických, sond se žhaveným drátkem a ostatních anemometrických sond) je určeno pro rychlou, plně automatickou kalibraci závislosti signálu sondy na rychlosti proudícího vzduchu. Zařízení umožňuje také určit závislost velikosti signálu na vybočení sondy vůči směru proudícího vzduchu. Vlastní kalibrační proces je plně automatizován, kalibrační program generuje přímo protokol z kalibrace sondy.

Měřené veličiny:

  • teplota, tlak a vlhkost vzduch
  • hustota vzduchu
  • rychlost proudícího vzduchu
  • nastavení vybočení sondy vůči směru proudícího vzduchu