TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-46B<br>(zatížení 30; 50 a 70 kN)

Siloměry typu S - 46B jsou určeny pro měření statických i dynamických sil. Jsou především vhodné tam, kde jsou požadovány malé rozměry a malá hmotnost siloměru. Povrch siloměru je chráněn chemickým niklováním, výstupní 1m dlouhý kabel může být chráněn teflonovou izolací. Hmotnost siloměru je pouhých 0,03 kg.

Siloměr S-46B

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  30, 50, 70  N  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál   7 - 10 *)  mV  - na nulovou hodnotu  0,1  %/10K
 Napájení  5  Vdc  - na měřící signál  0,3  %/10K
 Sloučená chyba  0,25  %  Reprodukovatelnost  0,08  %
 Teplotní rozsah  < 0,5    Přetížení    
 - kompenzovaný  - 10 - +50  st. C  - dovolené  120   %
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  - bezpečné  150  %