TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-48<br>(zatížení 20; 30; 50; 60 kN)

Siloměry typu S - 48 jsou určeny pro universální měření tahových a tlakových sil. Jejich aplikace je vhodným řešením požadavků mnoha technických oborů. K tomu přispívají i nevelké rozměry a hmotnost těchto siloměrů.
Na přání je možné dodat siloměry, u kterých je pevně spojen kabel.

Siloměr S-48

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  20, 30,50,60  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál   1,6 - 1,8  mV/V  - na nulovou hodnotu  0,1  %/10K
 Napájení  5 - 10  Vdc  - na měřící signál  0,1  %/10K
 Sloučená chyba  0,15  %  Reprodukovatelnost  0,05  %
 Teplotní rozsah  < 0,5    Přetížení    
 - kompenzovaný  - 10 - +40  st. C  - dovolené  120   %
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  - bezpečné  150  %