TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-39S<br>(zatížení 5-500 kN)

Siloměry typu S - 39S jsou určeny pro universální měření sil, především však pro velmi přesné měření tahových sil v krytém prostředí. Jejich rozměry mohou být částečně přizpůsobeny přání zákazníka. Siloměry jsou dodávány buď s nalepenou svorkovnicí, nebo s pevně připojeným kabelem. Do středových závitů mohou být našroubována oka s výkyvnými ložisky pro zajištění osového působení síly, případně hák + madlo atd..

Siloměr S-39 S

 

Technické parametry:

Jmenovité zatížení 5,10,20,30,50,70,100 ... 500 N Vliv teploty    
Jmen. měřící signál 1,5 ... 2,5 mV/v - na nulovou hodnotu 0,05 %/10K
Napájení 5 Vdc - na měřící signál 0,3*) %/10K
Sloučená chyba 0,02 % Reprodukovatelnost 0,02 %
Teplotní rozsah     Přetížení    
- kompenzovaný -10 - +40 st. C - dovolené 120 %
- bezpečný -20 - +60 st. C - bezpečné 150 %