Volně kmitající (Free-oscillation)

Tento typ aerodynamických vah je určen pro měření tzv. tlumících aerodynamických derivací. V těžišti modelu je umístěn pružný člen umožňující kmitání okolo jeho osy. Model po vybuzení začne kmitat, parametry tlumících derivací jsou určeny z oscilačního pohybu, který je měřen tenzometrickým členem.