Kalibrační přípravky

Vícekomponentní tenzometrické váhy musí být kalibrovány – tzn. musí být známa závislost signálů z vah měřených ústřednou na zatížení působící na váhu. Společnost WTtech.CZ nabízí dodávku kalibračních přípravků pro externí i  interní aerodynamické váhy, resp. vícekomponentních vah pro všeobecné použití. Kalibrační přípravek jednoznačně definuje síly a momenty působící na kalibrovanou váhu a ve spojení s měřicím softwarem ukládá naměřené signály z váhy spolu s aktuálním zatížením do souboru. Deformace váhy z důvodu jejího zatížení je kompenzována přímo kalibračním přípravkem. Kalibrační koeficienty váhy resp. matice kalibračních koeficientů je později počítána speciálním programem.