Nuceně kmitající (Force-oscillation)

Váha s tzv. Nuceným kmitáním je tvořena mechanismem umožnující oscilovat modelu okolo zvoleného bodu a obvykle pětikomponentní interní vahou měřící aerodynamické síly a momenty působící na model. Parametry jednotlivých derivací je počítán z naměřených dat vahou a charakteristik kmitavého pohybu.