Sondy

Multi-otvorové sondy jsou nástroje sloužící k měření rychlosti proudícího vzduchu. Ta se vypočte z tlaku vzduchového proudu působícího na hrot sondy, který je vložen do okolního konzistentního prostředí. Jednorázová kalibrace sondy v určitém poli rychlostí a úhlů proudění, z nichž vychází kompletní řada údajů naměřených tlaků, dá ve výsledku mapu bezrozměrného tlakového koeficientu. Tímto způsobem můžeme určit vektor rychlosti a stejně tak i celkový a statický tlak v místě měření. WTtech.CZ nabízí sondy standardních tvarů - rovné a L-tvarované. Mohou být vyrobeny jak s kuželovitým, tak i s půlkulatým hrotem. Úhel stěny kuželovitého hrotu je standardně 60°. Běžným materiálem je nerezová ocel s leštěným povrchem, s užitím v teplotním rozpětí od -20°do 450°. Prakticky každá sonda je konkrétně navrhována na základě specifikace geometrických polí, malé změny geometrie vůči standardním tvarům sondy mohou být snadno zohledněny a zapracovány. Součástí dodávky standardní sondy je vždy kalibrace na konkrétní rychlosti požadované zákazníkem. Speciální sondy jsou kalibrovány na konkrétní rychlosti požadované zákazníkem vždy, pokud to geometrie sondy dovolí.

Vlastnosti:

• Dodávané průměry od 4mm (pitotstatické), od 6mm (směrové)

• Široká škála tvarů a geometrie

• Standardní materiál nerezová ocel využívaná jinak v robustních konstrukcích

• Kuželové nebo půlkulaté hroty

• Dlouhé intervaly mezi potřebou kalibrace

Užití:

• Stanovení tří složek rychlosti vzduchového proudu plus celkový a statický tlak na hrotu sondy

• Přesné rozlišení vektorů rychlosti až do úhlu 60° (5-otvorové) nebo 70° (7-otvorové) od osy sondy

• Použitelné jak ve vzduchovém tak i ve vodním prostředí

• Maximální frekvenční odezva do 500 Hz (v závislosti na použitých tlakových senzorech a pneumatických konektorech)

• Určeny pro rychlosti proudění od 1 m/s do 325 m/s