Speciální měřící a zkušební zařízení

WTtech.CZ nabízí zkušební a měřicí vzduchotechnická zařízení, které svými charakteristikami nepatří přímo mezi aerodynamické tunely, přesto využívají technologie, které jsou s nimi společné. Mezi tyto zařízení patří generátory proudu vzduchu a poryvů, aerodynamické tratě pro měření charakteristik ventilátorů, kalibrátory anemometrů a sond rychlosti větru.