Průmyslové AT

Společnost WTtech.CZ je autorem studií, projektů a zpracování celkových investičních záměrů v oblasti aerodynamických tratí a zkušebních zařízení v odvětví zejména automobilového průmyslu. Základní studie mohou být zpracovány na základě relativně jednoduchého zadání a vždy obsahují dostatečné informace na to, aby zákazník získal představu o ceně, velikosti zařízení, o jeho parametrech, o možné výbavě, o energetické náročnosti, možných variantách, časové náročnosti výstavby, apod.

Studie a projekty obvykle zahrnují:

• Obecný popis zařízení

-ve kterém jsou základním způsobem specifikovány a popsány jednotlivé části celého aerodynamického tunelu a také veškeré části souvisejícího vybavení jako jsou budovy, v nich umístěná řídící místnost, kanceláře, sklady, atd.

• Popis parametrů zařízení již dle konkrétního zadání

-vlastní proudovod klimatického tunelu se všemi příslušnými částmi, pohon, systém chlazení, systém řízení a měření, zkušební prostor s přídavnými zařízeními např. pro simulaci povětrnostních vlivů, atd.

• Předpokládaný časový harmonogram

-realisticky shrnující veškeré náležitosti projektu na klíč se všemi jeho aktivitami, vše s odpovídajícími časovými rezervami

• Rámcový rozpočet

-vyváženě zpracovaný na základě dlouholetých zkušeností a informací poskytnutých partnery projektu

• Výkresová dokumentace

-v podobě 3D studie celého zařízení včetně kompletní řady příslušenství (budovy, zázemí, atd.)

• Výpočty

-komplexní výpočty dimenzace zařízení dle dodaných vstupních parametrů