HSWT

Vysokorychlostní aerodynamické tunely

Společnost WTtech.CZ je dodavatelem vysokorychlostních aerodynamických tunelů pro pokročilejší výzkumné a studijní účely v oblasti aerodynamiky a termodynamiky, vše v licenci švédské firmy AB ROLLAB. WTtech.CZ má zkušenosti s navrhováním těchto tunelů pro specifické požadavky zkoušek, jako jsou např. přesné simulace teplých a studených vzduchových trysek ve zkušebních zařízeních. Nabízené vysokorychlostní tunely jsou především tlakové konfigurace, ale je možno také dodat zařízení využívající ejektory nebo vakuová čerpadla. Pro speciální aplikace může být vyvinut zcela individuální návrh, ale obecně je úspornější a vhodnější použít standardní provedení, jehož součástí je i potřebná flexibilní část, která může být později s vyměnitelnou výbavou přizpůsobena aktuálním požadavkům. WTtech.CZ nabízí tři hlavní typy konstrukce nadzvukových tunelů:

• Nadzvukový aerodynamický tunel s regulovatelnou hodnotou Machova čísla

Základem konstrukce těchto tunelů je tryska s flexibilní stěnou a jednoosým regulovacím mechanismem. Hlavním požadavkem a konstrukčním parametrem je možnost rychlé a přesné regulace polohy flexibilní stěny, která během zkoušek umožní dosažení co nejširšího rozsahu Machova čísla v nadzvukové oblasti 1,3<M<4,2.

Flexibilita stěny je dosažena jejím zúžením v oblasti ohybového bodu, zatímco ve vstupní části trysky je konstrukce stěny tuhá. Vhodný podpůrný mechanismus držící flexibilní stěnu v požadovaném tvaru pak vytváří podmínky pro vyvození žádané hodnoty Machova čísla. Soustava takového aerodynamického tunelu se skládá ze zařízení na tvorbu tlaku (kompresor, sušák vzduchu, tlaková nádoba), uzavíracího ventilu, regulačního ventilu, vlastní konsrukce tunelu a části pro odvod vzduchu. Celé zařízení je počítačově automaticky řízeno.

• Transonický aerodynamický tunel

umožňuje provozování zkoušek v subsonickém a transonickém režimu machova čísla 0,5<M<1,3.

• Trisonický aerodynamický tunel s regulovatelnou hodnotou Machova čísla

v sobě kombinuje princip výše popsaného nadzvukového tunelu s přídavným měřícím prostorem pro transonické hodnoty Machova čísla 0,3<M<1,3. Toto technické řešení umožňuje pokrýt prakticky celý rozsah Machova čísla v jednom zařízení.