Vícenásobné měřicí moduly

Měřicí moduly/skenery

ZOC moduly pro měření elektrických signálu měří zároveň několik signálů, multiplexují a zesilují je na vyšší úroveň. Tyto skenery jsou určeny především pro použití s různými uživatelskými měřicími systémy. 

Parametry:

  • 16 nebo 32 analogových vstupů
  • maximální rychlost čtení 20 kHz
  • výstupní signál 0 - 2,5 V nebo 5 V

Více na webu Scanivalve Corp. web page.

Systémy sběru dat – Ethernet/USB/ARINC

Systémy sběru dat jsou určeny pro použití s ZOC elektronickými skenery tlaku nebo vstupními moduly. Umožňují připojení až osmi 64 kanálových ZOC skenerů nebo vstupních modulů. Tyto kompaktní systémy sběru dat komunikují prostřednictvím Ethernet TCP/IP, USB, Serial, nebo ARINC 429 sběrnicemi. Výstupní hodnoty jsou v předem definovaných jednotkách. K dispozici jsou ovladače v LabVIEW a OPC server.

Parametry:

  • rychlost čtení 250 - 625 Hz/kanál

Více na webu Scanivalve Corp. web page.