Generátory proudu vzduchu

Generátory proudu vzduchu tvoří obvykle axiální ventilátor spojený s proudovodem na jehož výstupní části je zkušební proud vzduchu požadovaných parametrů. Pohon ventilátoru může být elektromotorem, nebo stabilním spalovacím motorem.

Měřené veličiny:

  • teplota, tlak a vlhkost vzduch
  • hustota vzduchu
  • objemový průtok vzduchu
  • rychlost proudícího vzduchu