Zařízení pro kalibraci anemometrů pro malé rychlosti

Pro kalibraci sond rychlosti proudu vzduchu, resp. anemometrů pro malé rychlosti pohyby lze použít metody měření, kdy měřidlo se pohybuje klidným vzduchem. Základem tohoto zařízení je trať, po které se pohybuje vozík definovanou rychlostí. Rychlost je určována pomocí inkrementálních senzorů a čítačů nebo tachografem umístěným na motoru pohánějící vozík.

Měřené veličiny:

  • teplota, tlak a vlhkost vzduchu
  • hustota vzduchu
  • rychlost pohybu vozíku